HVB Björklinge-Lund

 

 

HVB Björklinge-lund ger vård och behandling till barn och unga

med kriminellt/destruktivt beteende. Eftersom vi är ett mindre

behandlingshem med 5 platser så har vi en nära kontakt med

de unga och kan skapa bra förutsättningar för dem att klara av

att leva ett fungerande liv efter samhällets regler och normer.

 

Vi kan erbjuda

 

ADAD utredningar, psykolog utredningar, träningslägenhet, skola

samt praktikplats.

 

 

 

En uppdatering av sidan kommer snart att ske.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länkar

 

 

Om verksamheten

 

Vi erbjuder

 

Referenser

 

Kontakt

 

Mål

 

Vård